Ürünler


abstractModule (Online Bildiri Özeti Sistemi)

Minduce’un geliştirdiği abstractModuleTM, bildiri özeti toplama ve değerlendirme işlemlerinin tümüyle çevrimiçi yapıldığı konusundaki en gelişmiş uygulamadır. 500’den fazla kongrede kullanılmış 100 binden fazla bildiri özeti sorunsuz bir şekilde toplanmış, değerlendirilmiş ve yayınlanmıştır.

Sistem dakikalar içinde kongre web sitesine bağlanabilir. Yazar, hakem ve uygulama danışmanı, sistemde eş zamanlı olarak çalışabilir. Telefon ve e-posta yardımı ile kullanıcıların, sorunsuz bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanır. Ayrıca sistem, gelişmiş teknolojisi sayesinde kullanıcıların, formata ve yazım kurallarına uyumlu tek tip özet göndermelerini sağlar. Yönetici tarafından bildiri kitabı hazırlama, yazar indeksi ve konu indeksi gibi işlemler anlık yapılabilir.

Kişiselleştirilebilen rapor ekranlarıyla, gelen bildiriler anlık takip edilebilir, kabul edilenler istenen formatta sistemden çekilebilir. Yapılan tüm işlemler, veri tabanında saklı loglanır, böylece geriye dönük denetim ve güvenlik sağlanmış olur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

regModule (Online Kayıt ve Konaklama)

Kongre, kurs, sosyal aktiviteler, transfer kaydı ve konaklama rezervasyonunun internet üzerinden yapılmasını sağlayan sistemdir. Sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeme alma imkanı sunar. Sanal pos hizmetinin olmadığı veya tercih edilmediği durumlarda havale-eft, mail order vb. ödeme seçenekleri de katılımcıya sunulabilir.

Katılımcı, ödeme seçeneklerine ek olarak dilerse bir sponsor firma üzerinden de kayıt işlemini gerçekleştirebilir. Bu durumda sponsor firma mail adresine gönderilen otomatik bilgilendirme maili ile kalan ödeme işlemlerini sponsor, katılımcı adına yapabilir.

Katılımcılar ve sponsor firmalar kongre web sitesinden kayıt süreçlerini online takip edip, organizasyon firmasına ihtiyaç duymadan konfirmasyon alabilirler.
 
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

programModule (Online Bilimsel Program)

programModule, kongre bilimsel programının interaktif olarak düzenlenmesi ve yayınlanmasını sağlayan, web tabanlı uygulamadır.

Gün, salon, etkinlik ve konuşmacıların programa dinamik olarak yerleştirilmesi ve çakışmaların anında görüntülenmesi, geleneksel yönteme (basılı pafta çıktılar, excel tablolar vs.) göre verimli ve hatasız bir alternatif sunar.

Bilimsel program üzerinde birden fazla kişi aynı anda çalışabilir. Kolaylıkla güncellenen yapısı sayesinde daha önce oluşturulan bir oturum, mouse yardımı ile taşınarak farklı bir salona veya güne kaydırılabilir. Saati, oturum başkanı, moderatörü ve konuşmacıları anında değiştirilebilir.

Katılımcılar programModule ile kendi programlarını (itinerary), istedikleri oturumları seçerek oluşturabilir ve kongre sırasında önceden oluşturdukları bu programı takip edebilirler.

Ayrıca programModule, bildiri modülü ile entegre çalışarak programda yer alan bildirilere erişim imkanı sunar.
 
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

poster
Module (Elektronik Poster Uygulaması)

Bildiri değerlendirme sistemi ile bütünleşik çalışabilen, kabul edilmiş bildiri özetlerinin tam metinlerini (full text) internet üzerinden toplayarak, plazma, dokunmatik ekranlar veya multi-touch üzerinden interaktif biçimde yayınlanmasını sağlayan uygulamadır.

Poster metinleri, şekil ve tablolar online sistem ile yazardan formatsız olarak alınır. Bu şekilde yazarın sunu dosyası veya karton poster hazırlamayla vakit kaybetmesine, basım maliyetlerini karşılamasına ve kongreye yanında getirmesine gerek kalmaz.

Katılımcılar e-poster alanında yazara, başlığa veya poster numarasına göre arama yapabilir, bağlı bir yazıcı var ise çıktı alabilirler.

Sistem ayrıca her posterin ne kadar ilgi gördüğünü gün gün kaydedip raporlayabilir, otomatik slayt gösterimi yapabilir.

Organizasyon başlama tarihine kadar yükleme sistemi açık tutulabilir, teknik ekipman kurulumu öncesinde uygulama teslim edilir.
 
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

manuscriptModule

manuscriptModule, online makale sistemi, hakemli bilimsel dergilerin makale yayın, kabul ve değerlendirme işlemlerinin çevrimiçi yapıldığı web tabanlı bir uygulamadır.

manuscriptModule, makalenin oluşturulmasından basımına kadar geçen sürede, yazar - hakem - sekreter - yayıncı iletişimini posta ve basılı materyal kullanmadan sağlar.

ICMJE ve Index Medicus kriterlerine uygun olarak toplanan makaleler, uluslararası indeksler, Ulakbim ve benzeri kurumların denetimine izin verecek şekilde "peer review" sürecinde veri saklar.

Yüklenen dosyaları tek bir PDF dosya haline getiren ‘PDF Engine’ ve gecikmiş değerlendirmeleri cep telefonu yoluyla hatırlatan ‘SMS Notifier’ gibi yayıncı ve editör araçları sisteme entegredir.

manuscriptModule referanslarımızla ilgili bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
abstractModule
Online bildiri özeti sistemi
 
regModule
Online kayıt-konaklama sistemi
 
posterModule
Online elektronik poster
 
programModule
Online bilimsel program


Tümü >>

Online Bildiri Özeti: Online Makale : Online Kayıt : Online Bilimsel Program : Elektronik Poster
Bildirimerkezi.com : Twitter : Kongreuzmani.com
Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright
düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj Minduce' un açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Copyright © 2009, Minduce