Hizmetlerimiz

Kongre Web Sitesi

Kongre görsel temasına uygun olarak tasarlanan web sitesi duyuru metinleri ile oluşturulur ve onaya sunulur. Proje yönetimi, kongre organizasyon kurulu ile ortak yürütülerek, içerik güncellemeleri yapılır ve site yayına alınır.

Online Bildiri Özeti Gönderim, Takip ve Değerlendirme

Minduce’un geliştirdiği abstractModule, bildiri özeti toplama ve değerlendirme işlemlerinin tümüyle çevrimiçi yapıldığı konusundaki en gelişmiş uygulamadır.

Online Kayıt ve Konaklama

Kongre, kurs, sosyal aktiviteler, transfer kaydı ve konaklama rezervasyonunun internet üzerinden yapılmasını sağlayan sistemdir.

Elektronik Poster Uygulaması

Bildiri değerlendirme sistemi ile bütünleşik çalışabilen, kabul edilmiş bildiri özetlerinin tam metinlerini (full text) internet üzerinden toplayarak, plazma, dokunmatik ekranlar veya multi-touch üzerinden interaktif biçimde yayınlanmasını sağlayan uygulamadır.

İnteraktif Bilimsel Program

programModule, kongre bilimsel programının interaktif olarak düzenlenmesi ve yayınlanmasını sağlayan, web tabanlı uygulamadır.

Tam Metin ve Konuşmacı Metinlerinin Toplanması

Kongre öncesinde, bildiriler ve konuşmacı metinleri (sözlü sunumlar) internet üzerinden çevrimiçi çalışan abstractModule ile toplanır. Yazarlar özet göndermek için kullandıkları abstractModule hesap bilgileri ile sisteme girip son gönderim tarihine kadar bildirilerinde revizyon yapabilirler. Bu şekilde yazara neredeyse kongrenin başlangıç tarihine kadar zaman sunulmuş olur. Tam metinler kongre öncesi toplanabildiği için kongre kitabında da yayınlanabilir. Katılımcıların, elektronik veya basılı halde olan poster ve konuşma özetlerini taşıma zorunluğunu ve kırtasiye masraflarını ortadan kaldırır. abstractModule uygulaması ile toplanan tüm tam metin ve konuşmacı özetleri istenirse kongre süresince çevrimiçi olarak erişime açılabilir.

Profesyonel Proje Takibi Görsel Tasarım ve İçerik Danışmanlığı

Farklı firmalarla yürüttüğünüz projelerinizde, teknik ve görsel olarak eksik kalan alanlarda profesyonel proje takibi, görsel tasarım ve web sitesi içerik danışmanlığı hizmetlerimiz ile tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Online Bildiri Özeti Online Kayıt Online Bilimsel Program Online Makale Elektronik Poster bildirimerkezi.com kongreuzmani.com