Online Kongre Hizmetleri

Kongre web sitesi, online kayıt, bildiri özeti gönderimi ve değerlendirilmesi, poster sunumlarının elektronik ortamda toplanması ve dokunmatik ekranlarla kongre alanında sergilenmesi hizmetlerini kapsar.

Kongre Web Sitesi

Kongre görsel temasına uygun olarak tasarlanan özgün web sitesi, ilk duyuru metinleri ile oluşturulur ve firmanın onayına sunulur. Proje yönetimi, kongre organizasyon kurulu ile ortak yürütülerek, içerik güncellemeleri yapılır ve site son haline getirilir. İkinci duyuruya göre güncellemelerin tekrar yapılmasının ardından, kongre bitiminde sitenin bazı bölümleri kapatılabilir veya firma isteğiyle tamamen sonlandırılabilir.


Online Bildiri Özeti Gönderim, Takip ve Değerlendirme

Minduce’un geliştirdiği abstractModuleTM, bildiri özeti toplama ve değerlendirme işlemlerinin tümüyle çevrimiçi yapıldığı konusundaki en gelişmiş uygulamadır. 500’den fazla kongrede kullanılmış 100 binden fazla bildiri özeti sorunsuz bir şekilde toplanmış, değerlendirilmiş ve yayınlanmıştır. Sistem dakikalar içinde kongre web sitesine bağlanabilir. Yazar, hakem ve uygulama danışmanı, sistemde eş zamanlı olarak çalışabilir.

www.abstractmodule.com

Telefon ve e-posta yardımı ile kullanıcıların, sorunsuz bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanır. Ayrıca sistem, gelişmiş teknolojisi sayesinde kullanıcıların, formata ve yazım kurallarına uyumlu tek tip özet göndermelerini sağlar. Yönetici tarafından bildiri kitabı hazırlama, yazar indeksi ve konu indeksi gibi işlemler anlık yapılabilir. Kişiselleştirilebilen rapor ekranlarıyla, gelen bildiriler anlık takip edilebilir, kabul edilenler istenen formatta sistemden çekilebilir. Yapılan tüm işlemler, veri tabanında saklı loglanır, böylece geriye dönük denetim ve güvenlik sağlanmış olur.


Online Kayıt ve Konaklama

Kongre, kurs, sosyal aktiviteler, transfer kaydı ve konaklama rezervasyonunun internet üzerinden yapılmasını sağlayan sistemdir. Sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeme alma imkanı sunar. Sanal pos hizmetinin olmadığı veya tercih edilmediği durumlarda havale-eft, mail order vb. ödeme seçenekleri de katılımcıya sunulabilir.

Katılımcı, ödeme seçeneklerine ek olarak dilerse bir sponsor firma üzerinden de kayıt işlemini gerçekleştirebilir. Bu durumda sponsor firma mail adresine gönderilen otomatik bilgilendirme maili ile kalan ödeme işlemlerini sponsor, katılımcı adına yapabilir.

Katılımcılar ve sponsor firmalar kongre web sitesinden kayıt süreçlerini online takip edip, organizasyon firmasına ihtiyaç duymadan konfirmasyon alabilirler.

www.regmodule.com


İnteraktif Bilimsel Program

programModule, kongre bilimsel programının interaktif olarak düzenlenmesi ve yayınlanmasını sağlayan, web tabanlı uygulamadır.

Gün, salon, etkinlik ve konuşmacıların programa dinamik olarak yerleştirilmesi ve çakışmaların anında görüntülenmesi, geleneksel yönteme (basılı pafta çıktılar, excel tablolar vs.) göre verimli ve hatasız bir alternatif sunar.

Bilimsel program üzerinde birden fazla kişi aynı anda çalışabilir. Kolaylıkla güncellenen yapısı sayesinde daha önce oluşturulan bir oturum, mouse yardımı ile taşınarak farklı bir salona veya güne kaydırılabilir. Saati, oturum başkanı, moderatörü ve konuşmacıları anında değiştirilebilir.

Katılımcılar programModule ile kendi programlarını (itinerary), istedikleri oturumları seçerek oluşturabilir ve kongre sırasında önceden oluşturdukları bu programı takip edebilirler.

Ayrıca programModule, bildiri modülü ile entegre çalışarak programda yer alan bildirilere erişim imkanı sunar. 


Elektronik Poster Uygulaması

Bildiri değerlendirme sistemi ile bütünleşik çalışabilen, kabul edilmiş bildiri özetlerinin tam metinlerini (full text) internet üzerinden toplayarak, plazma, dokunmatik ekranlar veya multi-touch üzerinden interaktif biçimde yayınlanmasını sağlayan uygulamadır.

Poster metinleri, şekil ve tablolar online sistem ile yazardan formatsız olarak alınır. Bu şekilde yazarın sunu dosyası veya karton poster hazırlamayla vakit kaybetmesine, basım maliyetlerini karşılamasına ve kongreye yanında getirmesine gerek kalmaz.

www.postermodule.com

Katılımcılar e-poster alanında yazara, başlığa veya poster numarasına göre arama yapabilir, bağlı bir yazıcı var ise çıktı alabilirler.

Sistem ayrıca her posterin ne kadar ilgi gördüğünü gün gün kaydedip raporlayabilir, otomatik slayt gösterimi yapabilir.

Organizasyon başlama tarihine kadar yükleme sistemi açık tutulabilir, teknik ekipman kurulumu öncesinde uygulama teslim edilir.


İnteraktif Kongre CD’si ve Elektronik Bildiri Kitabı

İnteraktif CD içeriği, kongre bilimsel sekretaryası ve organizasyon firmasının istekleri doğrultusunda şekillenir. Kongre CD'si, sadece bildiri özeti ve konuşma metinlerine göre düzenlenebileceği gibi kongre sitesi içeriklerinin (davet, konuşmacılar, bilimsel program, bildiri özeti ve konuşmacı metinleri) yer aldığı elektronik bildiri kitabı şeklinde de tasarlanıp, üretilebilir.

Elektronik bildiri kitabında (yazar, konu indeksi ve metinler), bilimsel programda veya konuşmacı isimlerinde sıralama ve arama yapılabilir.

Kongre CD’leri tüm işletim sistemlerinde açılabilecek içeriğiyle, serigrafik baskılı, özel kutusu içinde jelâtinlenmiş olarak 1 haftada hazırlanır ve firmaya teslim edilir.


Tam Metin ve Konuşmacı Metinlerinin Toplanması

Kongre öncesinde, bildiriler ve konuşmacı metinleri (sözlü sunumlar) internet üzerinden çevrimiçi çalışan abstractModule ile toplanır. Yazarlar özet göndermek için kullandıkları abstractModule hesap bilgileri ile sisteme girip son gönderim tarihine kadar bildirilerinde revizyon yapabilirler. Bu şekilde yazara neredeyse kongrenin başlangıç tarihine kadar zaman sunulmuş olur.

Tam metinler kongre öncesi toplanabildiği için kongre kitabında da yayınlanabilir.

Katılımcıların, elektronik veya basılı halde olan poster ve konuşma özetlerini taşıma zorunluğunu ve kırtasiye masraflarını ortadan kaldırır.

abstractModule uygulaması ile toplanan tüm tam metin ve konuşmacı özetleri istenirse kongre süresince çevrimiçi olarak erişime açılabilir.


Profesyonel Proje Takibi Görsel Tasarım ve İçerik Danışmanlığı

Farklı firmalarla yürüttüğünüz projelerinizde, teknik ve görsel olarak eksik kalan alanlarda profesyonel proje takibi, görsel tasarım ve web sitesi içerik danışmanlığı hizmetlerimiz ile tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Kongre web sitelerinin tasarımından içerik aktarımına, bildirilerin formatlara uygunluğundan interaktif formların hata kontrolüne kadar sağladığımız destekle üstlenici firma ile birlikte çalışıyor, organizasyon firmalarının yükünü hafifletiyoruz.

Dernek Bilişim Hizmetleri

Dernek Web Sitesi

Minduce’un medikal dernekler için geliştirdiği web yazılımı;

• Derneklerin tarihçe, tüzük, kurullar gibi statik içeriklerini yayınlayabileceği,
• Haberler, anketler, üye kabulü gibi bölümlerin olduğu,
• Aidat takibi, çalışma grupları belirleme-yönetme işlemlerinin yapılabildiği,
• Derneklerin etkinlik ve kongre takvimlerini duyurabildikleri,
• Derneğe ait yayın organlarının arşivlendiği,

dinamik altyapısı sayesinde online güncellenebilen bir sistemdir.

Derneğe ait kongre web siteleri yayından kalksa bile, kongre bilgilerinin eş zamanlı olarak dernek web sitesi üzerinden duyurulmasına, kongre etkinlik fotoğrafları, kongre gazetesi, poster ve sözlü sunumların web sitesinde yayınlabilmesine olanak sağlar.

Minduce, henüz kuruluş aşamasındaki derneklere kurumsal kimlik oluşturma aşamasında danışmanlık hizmeti vererek medikal IT alanındaki tecrübelerini bu derneklere aktarır, köklü dernekler için ise etkin çözümler sunar.


Dergi Web Sitesi

Dernek yayın organının kendi internet adresi üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak yayın yapabildiği web sitesidir. Tamamen özgün olarak hazırlanan tasarımı ve yazılımı ile dernek web sitesinden bağımsız çalışabilir. Makale kabulü ve arşiv yayını entegre edilebilen manuscriptModule ile yapılır.

Makaleler dernek ve dergi web sitesi üzerinden birlikte de yayınlanabilir, bu sayede bilginin dijital ortamda paylaşılması ve daha çok kişiye ulaşması sağlanır.

Dergi, künye, yazım kuralları, yayınlanmış sayılar ve abonelik formların bulunduğu dergi web siteleri; ulusal ve uluslararası tıp dizinlerinde kolaylıkla adreslenebilmektedir.


Online Makale Kabulü Takip ve Değerlendirme

manuscriptModule, hakemli bilimsel dergilerin makale yayın, kabul ve değerlendirme işlemlerinin çevrimiçi yapıldığı web tabanlı bir uygulamadır.

manuscriptModule, makalenin oluşturulmasından basımına kadar geçen sürede, yazar - hakem - sekreter - yayıncı iletişimini posta ve basılı materyal kullanmadan sağlar.

www.manuscriptmodule.com

ICMJE ve Index Medicus kriterlerine uygun olarak toplanan makaleler, uluslararası indeksler, Ulakbim ve benzeri kurumların denetimine izin verecek şekilde "peer review" sürecinde veri saklar.

Yüklenen dosyaları tek bir PDF dosya haline getiren ‘PDF Engine’ ve gecikmiş değerlendirmeleri cep telefonu yoluyla hatırlatan ‘SMS Notifier’ gibi yayıncı ve editör araçları sisteme entegredir.

Tüm sürecin tek merkezden yönetilmesi ve devamlı denetim altında olması, makalelerin kabul aşamalarını hızlandırarak hem zaman kazandırır hem de iş gücü verimliliği sağlar.

Makalelerin tam metinlerinin online yayınlanması, atıf sayısı ve etkinlik faktörünü artırır.

Yukarı


abstractModule
Online bildiri özeti sistemi
 
regModule
Online kayıt-konaklama sistemi
 
posterModule
Online elektronik poster
 
programModule
Online bilimsel program


Tümü >>

Online Bildiri Özeti: Online Makale : Online Kayıt : Online Bilimsel Program : Elektronik Poster
Bildirimerkezi.com : Twitter : Kongreuzmani.com
Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright
düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj Minduce' un açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Copyright © 2009, Minduce