programModule

Kongre bilimsel programının interaktif olarak düzenlenmesi ve yayınlanmasını sağlayan, web tabanlı uygulamadır.

Gün, salon, etkinlik ve konuşmacıların programa dinamik olarak yerleştirilmesi ve çakışmaların anında görüntülenmesi, geleneksel yönteme (basılı pafta çıktılar, excel tablolar vs.) göre verimli ve hatasız bir alternatif sunar. Kolaylıkla güncellenen yapısı sayesinde daha önce oluşturulan bir oturum, mouse yardımı ile taşınarak farklı bir salona veya güne kaydırılabilir. Saati, oturum başkanı, moderatörü ve konuşmacıları anında değiştirilebilir.

Katılımcılar programModule ile kendi programlarını (itinerary), istedikleri oturumları seçerek oluşturabilir ve kongre sırasında önceden oluşturdukları bu programı takip edebilirler. Ayrıca oturumlar başlamadan önce SMS ile de bilgi alabilirler. Ayrıca pogramModule, bildiri modülü ile entegre çalışarak programda yer alan bildirilere de erişim imkanı sunabilmektedir.

Online Bildiri Özeti Online Kayıt Online Bilimsel Program Online Makale Elektronik Poster bildirimerkezi.com kongreuzmani.com