programModule

Kongre bilimsel programının interaktif olarak düzenlenmesi ve yayınlanmasını sağlayan, web tabanlı uygulamadır.

Gün, salon, etkinlik ve konuşmacıların programa dinamik olarak yerleştirilmesi ve çakışmaların anında görüntülenmesi, geleneksel yönteme (basılı pafta çıktılar, excel tablolar vs.) göre verimli ve hatasız bir alternatif sunar. Kolaylıkla güncellenen yapısı sayesinde daha önce oluşturulan bir oturum, mouse yardımı ile taşınarak farklı bir salona veya güne kaydırılabilir. Saati, oturum başkanı, moderatörü ve konuşmacıları anında değiştirilebilir.

Katılımcılar programModule ile kendi programlarını (itinerary), istedikleri oturumları seçerek oluşturabilir ve kongre sırasında önceden oluşturdukları bu programı takip edebilirler. Ayrıca oturumlar başlamadan önce SMS ile de bilgi alabilirler. Ayrıca pogramModule, bildiri modülü ile entegre çalışarak programda yer alan bildirilere de erişim imkanı sunabilmektedir.


Genel görünüm Kişisel program
 
Konuşmacı indeksi Detay ekranı


abstractModule
Online bildiri özeti sistemi
 
regModule
Online kayıt-konaklama sistemi
 
posterModule
Online elektronik poster
 
programModule
Online bilimsel program


Tümü >>

Online Bildiri Özeti: Online Makale : Online Kayıt : Online Bilimsel Program : Elektronik Poster
Bildirimerkezi.com : Twitter : Kongreuzmani.com
Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright
düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj Minduce' un açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Copyright © 2009, Minduce