posterModule

Bildiri değerlendirme sistemi ile bütünleşik çalışabilen, kabul edilmiş bildiri özetlerinin tam metinlerini (full text) internet üzerinden toplayarak, plazma, dokunmatik ekranlar veya multi-touch üzerinden interaktif biçimde yayınlanmasını sağlayan uygulamadır.

Poster metinleri, şekil ve tablolar online sistem ile yazardan formatsız olarak alınır. Bu şekilde yazarın sunu dosyası veya karton poster hazırlamayla vakit kaybetmesine, basım maliyetlerini karşılamasına ve kongreye yanında getirmesine gerek kalmaz.

Katılımcılar elektronik poster alanında yazara, başlığa veya poster numarasına göre arama yapabilir, bağlı bir yazıcı var ise çıktı alabilirler.

Sistem ayrıca her posterin ne kadar ilgi gördüğünü gün gün kaydedip raporlayabilir, otomatik slayt gösterimi yapabilir.

Organizasyon başlama tarihine kadar yükleme sistemi açık tutulabilir, teknik ekipman kurulumu öncesinde uygulama teslim edilir.


posterModule tarafından işleme

Sistemde yazar tarafından onaylanan, online olarak topladığımız tam metinler düzenlenip plazma, projeksiyon perdesi veya kiosk ile uyumlu hale getirilerek işlenir.

Geliştirdiğimiz yazılım sayesinde, ekranlarda (plazma vb.) periyodik olarak döndürülür.

posterModule'ün avantajları
  1. Sahada kullanılacak sunu, konuşma vb. dokümanların tek bir havuzda toplanması, maksimum kontrol ortamı sağlar.
  2. posterModule, son dakikada oluşabilecek veri kaybı vb. durumları ortadan kaldırır.
  3. Yazarların sunum dosyalarını hazırlamak için harcadıkları zaman ve basılı halde sunulan posterlerin kırtasiye maliyetleri tamamen ortadan kalkar.
  4. Tüm sunular tek bir standart tasarımla hazırlandığından, posterlerin sergilendiği alanda görsel bütünlük sağlanmış olur.
  5. Poster salonu oluşturulamayan kısıtlı alanlar için kongre merkezine yerleştirilen çeşitli bilgisayarlar, kiosk ve plazmalarda posterlerin gösterilmesiyle çok daha geniş bir alanda tartışma platformu sağlanır.
  6. Kongre yetkilisi, internet bağlantısı olan her noktadan giriş yaparak bu dokümanlara ulaşılabilir yada uygulama CD olarak tarafımızdan kongre alanına ulaştırılır.
Elektronik Poster Uygulaması'nın Kullanıldığı Kongreler

2013 Kongreleri
10. Metabolik Sendrom Sempozyumu
39. Ulusal Hematoloji Kongresi
21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
9. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi
24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
4. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi

2012 Kongreleri
38. Ulusal Hematoloji Kongresi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı
10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 8. Ulusal Kongresi

2011 Kongreleri
47.Ulusal Diyabet Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 7. Ulusal Kongresi
33. Uluslararası Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı
1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
2. Karadeniz Meme Kongresi

2010 Kongreleri

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi
6. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi

2009 Kongreleri

IV. Fleboloji Kongresi
53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
TÜSAD 31. Ulusal Kongresi
25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi
Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi
5th World Congress of the ISPRMabstractModule
Online bildiri özeti sistemi
 
regModule
Online kayıt-konaklama sistemi
 
posterModule
Online elektronik poster
 
programModule
Online bilimsel program


Tümü >>

Online Bildiri Özeti: Online Makale : Online Kayıt : Online Bilimsel Program : Elektronik Poster
Bildirimerkezi.com : Twitter
Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright
düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj Minduce' un açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Copyright © 2009 - 2014, Minduce