Referanslar

Online Kayıt ve Konaklama Sistemi (2017-2010)

21st World Congress of Aesthetic Medicine
2017 ICG Annual Meeting & 32nd Şişecam Glass Symposium
ESGE 26th Annual Congress
4th Congress of European ORL - HNS Cornerstones in European ORL - HNS
International Congress on Underground Infrastructure, Water Management and Trenchless Technology
13th World Congress on Inflammation
4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
25th EBCOG in conjuction with 15th TJOD
2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship
6th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
9th International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto-Inflammatory Diseases
26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
2. Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı
44th Meeting of the Neuro-otological and Equilibriometric Society
III. Vertigo Academy International
European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO)
Healthy Aging at the CROSSROADS: Challenges and Need for Future Action 2016
5. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 12. Türkiye Acil Tıp Kongresi
26. Ulusal Patoloji Kongresi ve 7. Sitopatoloji Kongresi
10th ICOLD European Club Symposium
ICOMOS ADCOM 2016
Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and Future of Maritime Transportation
14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
SEG 2016 Conference
15th International Congress on Antiphospholipid Antibodies
Aging and Sleep 2016 | 4th International Meeting
5th EUROSOIL International Congress
7th European Congress of Pharmacology
11th International Symposium on Special Topics in Chemical Propulsion and Energetic Materials
Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and the Turkic World Transplantation Society
7th Biennial Congress of ESES 2016
American College of Surgeons Turkey Chapter Meeting 2016
11. Türk Alman Jinekoloji Kongresi
European Biotechnology Congress 2016
FTR Kurs Günleri
The Mediterranean Society of Otology and Audiology 15th International Meeting
3. OCT Kulübü & 2. Vitrektomi Kulübü
International Turgut Ozal Congress on Business, Economics and Political Science
Uluslararası Katılımlı | 7. Türk Romatoloji Kongresi
47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research
11th Annual Meeting and 6th Conference of HEPA Europe
32. Dünya Veterinerlik Kongresi
31st International Epilepsy Congress
XVII World Congress of the World Federation of the Deaf İstanbul 2015
Soroptimist 20th International Convention
7th Annual SERGS Meeting in association with TSGE
Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı
6th World Forum on Energy Regulation
5. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyeloma Kongresi
13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
3rd Annual MESGE Congress in Conjunction with 6th Congress Of TSGE
Ulusal Reçete Dışı Farmasötik Ürünler ve Medikal Malzemeler Kongresi
6th International Nursing Management Conference
17th Meeting of the European Association for Haematopathology
18. IFOAM Organik Dünya Kongresi
IV. Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi
The 11th Meeeting of Asian Society of Neuro-Oncology
5. Apimedica ve 4. Apiquality Forum 2014
Fourth World Congress for Middle East Studies (WOCMES)
4th European Conference on Sludge Management - ECSM
19. IPA Dünya Konferansı
10th Biennial Conference of Alpha
X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi
AMP 2014 Offshore Convention
European School of Perinatal Medicine
WCNR 2014 İstanbul - 8th World Congress for NeuroRehabilitation
6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi
International Symposium of Probiotics, Prebiotics in Pediatrics
16th Congress of the European Society for Sexual Medicine
Ian Donald Advanced Ultrasound Course
2013 IDA Congress Istanbul
2. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
29th Politzer Society Meeting
52nd Annual Meeting of the International Spinal Cord Society
22nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology
The 21st EASM Conference
12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation
28. Türkiye Maliye Sempozyumu
XVIIIth FESSH Congress
4th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
ERA-EDTA 50th Congress
European Biotechnology Congress
1st Annual MESGE Congress
World Health & 3rd Age Tourism Congress 2013
24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
Progress and Controversies in Gynecologic Oncology Conference
22. Ulusal Patoloji Kongresi
PEDIRHYTHM V: Pediatric and Congenital Rhythm Congress
Uluslararası Barış için Bilim Konferansı
IUSTI Europe Congress
Fikri Haklar Hukuku Semineri
8th World Congress in Probability and Statistics
European Society of Human Reproduction and Embryology 28th Annual Meeting
Destination Istanbul / 5th Eurasphalt and Eurobitume Congress
10th International Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery
5.Türk Romatoloji Kongresi
3rd IWA Specialized Conference on Water Technologies in Ancient Civilizations
Hipertansiyon Lipit-Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı-2012
4. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi
URSI GASS 2011
International Conference on Mathematical Finance and Economics
23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
TKD Hipertansiyon-Lipit Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı
AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology
18th European Congress on Obesity
18th European Society for the History of Economic Thought / Conference
Özürlüler Vakfı / Kongre ve Sosyal Etkinlikleri 2010


Online Bildiri Özeti Gönderim, Takip ve Değerlendirme Sistemi (2017-2010)

XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu
34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
6. Ulusal Osteoporoz Kongresi
4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi
3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi
13. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi ve 4. Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi
61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
16. Milli Çocuk Hemşireleri Kongresi
11. Aile Hekimliği Güz Okulu
19th World Congress on In Vitro Fertilization in conjunction with VI. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress
14. Metabolik Sendrom Sempozyumu
Bakımda Dönüşüm Uluslar Arası Yaşlılık ve Hastalık Hali Bakımın Türkiye Uyumu Konferansı
13.Türkiye Acil Tıp Kongresi ve 9. Asya Acil Tıp Kongresi
15. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2017
14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi
21. Dünya Estetik Tıp Kongresi
IV. Uluslararası Su Kongresi-Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi
International Congress on Underground Infrastructure, Water Management and Trenchless Technology
13th World Congress on Inflammation
9. Ulusal Hidroloji Kongresi
25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
Uyku Derneği 6. Uyku Bozuklukları Kongresi
4th Congress of European ORL - HNS Cornerstones in European ORL - HNS
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi
8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı
2017 TATD Kurs Günleri Kongresi
6. PUADER Kongresi
III. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu
Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Uluslararası Kongresi
XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
4. Uluslararası ve 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi
26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
5. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi
6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu
3. Klinik İmmünoloji Kongresi
IV. Gastrointestinal Endoskopi Günleri
4. Karadeniz Meme Kongresi
XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Klimik 2017)
Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
III. Vertigo Academy International and 44th Neurootological and Equilibriometric Society Congress
TURK-MUS-II (Mulltidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu)
6. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri
8th Instructional Workshop EAONO (Oral presentation and Awards)
Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi
1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi
Dudak Damak Yarıkları Derneği 3. Uluslararası Kongresi
11. Ulusal Yara Bakımı Kongresi
3. Uluslararası Biyosidal Kongresi
7. Tiroid Hastalıkları Kongresi
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği X. Ulusal Kongresi
5. Avrasya Acil Tıp Kongresi
5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi
Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu
TRANSİST 9. İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı
XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi
14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
1. Lenfödem Sempozyumu
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre ve LAB-EXPO 2016
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı
7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi
XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi
13. Metabolik Sendrom Sempozyumu
7th Congress of the European Federation For Colposcopy
XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi
4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
23. Ulusal Biyoloji Kongresi
26. Ulusal Patoloji Kongresi ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi
4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi
EUROSOIL 2016 İSTANBUL (Sözel Sunumlar)
The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation
European Biotechnology Congress 2016
7th European Congress of Pharmacology
AÇBİD 2016 10th International Congress
2nd Turkish Arab Congress on Higher Education
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi
FDI POZNAN 2016
13. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi
XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi
11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
SEG 2016 Conference
8. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
10th Icold European Club Symposium
15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
6. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması
6. Türkiye EKMUD Kongresi
Romatolojide Son II Yıl
32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi
2016 FTR Kursları
7. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri
18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi
12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
13. Ulusal Viral Hepatit Kongresi
9. TURKMISS ISTANBUL International Congress of Minimal Invasive Spine Surgery and Hands on Cadaver Workshop
11th International Symposium on Special Topics in Chemical Propulsion and Energetic Materials
28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
4. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi
1. Ulusal Antalya Aile Hekimliği Kongresi
2. Klinik İmmünoloji Kongresi
KLİMİK 2016-30. Yıl Kurultayı
15. International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology ( MSOA 2016)
TURK-MUS-I (Mulltidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu)
International Turgut Ozal Congress on Business, Economics and Political Science-INTOCBEPS II
7th Biennial Congress of European Society of Endocrine Surgeons
Istanbul Endoscopic Ultrasound and Advanced Endoscopy Days (IstEUS 2015)
10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi
1st Congress of the European Young Paediatricians Association
ROTRASA-Sürdürülebilir Ulaşım İçin Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi
Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi
2. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi
12. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri
Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi
12. Üroonkoloji Kongresi
6. Ulusal Aşı Sempozyumu
Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi
7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi
Pediatrik Nükleer Tıp Sempozyumu
11. Türkiye Acil Tıp Kongresi
12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi
XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu
XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
TRANSİST 2015 - Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı
XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi
22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
4. Ulusal ve 1. Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbit Obezite Cerrahisi Kongresi
17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 8. Ulusal Fleboloji Kongresi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
2. Ankara ve Güneydoğu Anadolu Kadın Doğum Günleri
22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi
12. Metabolik Sendrom Sempozyumu
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre ve LAB-EXPO 2015
15. Ulusal Hemşirelik Kongresi
4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi
2. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi Online Bildiri Sistemi (Türkçe Posterler için)
7th Annual SERGS Meeting in association with TSGE
The 21st Conference of the International Association for World Englishes
FHTT 2015 Kongresi
32nd World Veterinary Congress
2. İstanbul Eczacılık Kongresi
10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Perinatal Tıp 2015
Vertigo Academy International Meeting 2015
Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi
Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya)
INEREM 2015 - International Neurology and Rehabilitation Meeting
Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı
7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
Türkiye 20. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi
1st IRF Congress in Europe and Central Asia
VI. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
11. Türk Rinoloji Kongresi
Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
23. Ulusal İmmünoloji Kongresi
1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi
2. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi
VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi
25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması
3. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi
24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
1. Klinik İmmünoloji Kongresi
Metabolik Programlama Toplantısı
5th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
3rd Annual MESGE Congress in Conjunction with 6th Congress of TSGE
Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu
27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
11. Türk Romatoloji Sempozyumu
7th International Congress on Psychopharmacology - 3rd ISCAP
5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu
Uluslararası Katılımlı 3. Karadeniz Meme Kongresi
Prof. Dr. Hıfzı Özcan 5. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi
9. Ulusal Yara Bakımı Kongresi
1. Uluslararası Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Kongresi
1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
Bilişim 2014
31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
Joint Congress of 7th ISMISS Turkey and 3rd ASIA-MISS
5. Ulusal Osteoporoz Kongresi
1. Moleküler Üroloji Toplantısı
24. Ulusal Patoloji Kongresi
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi
TRANSİST 2014 - Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı
3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
12th Balkan Congress of Radiology
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği IX. Ulusal Kongresi
Kronik Hepatitlerde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
XV. Ulusal Romatoloji Kongresi
4th Eurasian Congress of Health Sciences
40. Ulusal Hematoloji Kongresi
16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
14. Uluslararası Türk Ortodonti Kongresi
11. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre ve LAB-EXPO 2014
Sivas Romatoloji Günleri
XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi
7. Ulusal Anksiyete Kongresi
11. Metabolik Sendrom Sempozyumu
11th Meeting of Asian Society for Neuro-Oncolog
Uluslararası Katılımlı Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi ve Sektörel İş Forumu
IV. Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitim Kongresi
EPO 2014 - ISPO Eastern European Regional Congress in Prosthetics and Orthotics
38th Annual Conference of European Prosthodontic Association-EPA 2014
6th International Nursing Management Conference
The Third International Symposium on Integrated Coastal Zone Management
17th Meeting of the European Association for Haematopathology
XV. Mediterranean Congress of Rheumatology
3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
5th Apimedica and 4th Apiquality Forum of Apimondia
8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi
1st Intercontinental Emergency Medicine Congress
3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014
5. Türkiye EKMUD Kongresi
Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu
6. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu
9. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi
8. Anadolu Romatoloji Günleri
II. Çocuk Romatoloji Kongresi
11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
1. Uluslararası ve 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi
Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık ve Tarama Eğitimleri
13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri
10. Ulusal Çoçuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
2nd International Conference on Biological and Biomimetic Adhesives and COST Action TD0906 Final Meeting
3. Puader Kongresi
10th Biennial Conference of Alpha
2. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi
Hastane İnfeksiyonları Kongresi
Romatolojide Son İki Yıl
Annual Congress Middle East Society and International Society for Gynecological Endoscopy
IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
6. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri
X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi
XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi
II. Çocuk Romatoloji Kongresi
6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu
4th Congress of the Clinical Section IAGG
I. Ulusal Psoriasis Sempozyumu
Geleneksel İç Hastalıkları Günleri - İnteraktif Güncelleştirme 2014
Palandöken Kadın Doğum Kongresi
IV. World Congress for Middle East Studies-WOCMES 2014
4. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu
8. Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
22. Ulusal Neonatoloji Kongresi
26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi
11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi
Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi
ECSM2014-European Conference on Sludge Management
Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı-2014
Transist 2013-6. Uluslararası Ulaşım Sempozyumu ve Fuarı
8th World Congress for NeuroRehabilitation
İstanbul Bilim Üniversitesi 5. Onkoloji Günleri
3rd International Gastrointestinal Cancers Conference
4. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi
6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi
Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu
2. Yutma Bozuklukları Kongresi
8. Ulusal Yara Bakımı Kongresi
The First International Critical Care and Emergency Medicine Congress
4th Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection
3. Ulusal-2. Uluslararası Ebelik Kongresi
9. Hipofiz Sempozyumu
2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013
IX. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu
23. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
Global Otology Research Forum (GLORF)
XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
14. Ulusal Hemşirelik Kongresi
14. Dünya Sterilizasyon Kongresi ve 8. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi
XIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu
5. Ulusal Aşı Sempozyumu
10. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi
11. Üroonkoloji Kongresi
9. Türkiye Acil Tıp Kongresi
4. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre ve LAB-EXPO 2013
5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi
15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
39. Ulusal Hematoloji Kongresi
5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu
12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
The 29th Politzer Society Meeting 2013
Regional Conference of the International Society for Adolescent Psyciatry and Psychology (ISAPP)
Güz Toplantısı 2013-Otoimmün Büllöz Hastalıklar
SGI Summit Turkey 2013: Innovations in Obstetrics and Gynecology
10. Metabolik Sendrom Sempozyumu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu
7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
International Symposium on Francisella Tularensis and Tularemia
Advanced Materials World Congress
European Biotechnology Congress
9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
9. Ulusal Acil Tıp Kongresi
3. Multidisipliner Aile Hekimliği Kongresi
8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
International Craniofacial Anomalies Congress
Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongresi-İPETGAS 2013
12. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation
2. Çukurova Romatoloji Günleri
Laparoscopic Inguinal Hernia Repair in Children
2. Puader Kongresi
XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
8. Ulusal Çocuk Alerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi
V. Çapa Nefroloji Günleri
9. Uluslararası Sporda Bilgisayar Bilimleri Kongresi
6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
52nd Annual Scientific Meeting of ISCOS
35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri
4th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
4. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
Uluslararası Katılımlı 1.Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi
6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi
12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
8. Kepan Kongresi
I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi
Dünya Sağlık ve 3. Yaş Turizmi Kongresi
1st Annual MESGE Congress in Conjunction with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy
EKMUD 2013 Bilimsel Platformu
Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
21. Ulusal Neonatoloji Kongresi
20. Ulusal Kanser Kongresi
3. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Sempozyumu
24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
2013 IDA Congress Istanbul
Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı, İstanbul 2013
2nd International Gastrointestinal Cancers Conference
7. Ulusal Yara Bakımı Kongresi
Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı
29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
3. International Workshop on Hypospadias
V. FHABESAS - Hayvan Besleme ve Saglığı Sempozyumu
ISC Conference on Innovative Therapies-New Targets, New Challenges, New Drugs
PEDIRHYTHM V: Pediatric and Congenital Rhythm Congress
3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
PD-Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi 2012
22. Ulusal Patoloji Kongresi
12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
38. Ulusal Hematoloji Kongresi
29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
22. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
13. Ulusal Romatoloji Kongresi
2nd Asian Conference on Endometriosis
4. Dermatoimmünoloji Güz Okulu
14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-Hemşirelik
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 8. Ulusal Kongresi
19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
24. Ulusal Dermatoloji Kongresi
5th International Congress on Nutrition and Cancer
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 8. Ulusal Kongresi
27th IUSTI Europe Congress
11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi
13th International Nursing Ethics Conference
VIII. Türkiye Nanobilim ve Nanoteknoloji Kongresi
7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
1. Ulusal Disiplinerarası Çevre Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
8th World Congress in Probability and Statistics
3. Uyku Bozuklukları Kongresi
13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
4. Türkiye EKMUD Kongresi
19. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
9. Metabolik Sendrom Sempozyumu
48. Ulusal Diyabet Kongresi
14. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu
10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi
10. Antimikrobik Kemoterapi Günleri
34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşirelik Günleri
Hastane İnfeksiyonları Kongresi
2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi
10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi
2. Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu
II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
Türk Geriatri 2012 - 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi
5. Türk Romatoloji Kongresi
5. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi
2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference
6th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure
6. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
4. Ulusal Osteoporoz Kongresi
4. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi ile 3. SAFE Consortium Uluslararası Gıda Güvenligi Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 7. Ulusal Kongresi
1. Kök Hücre Araştırmaları Kongresi
33. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
9. Ulusal Endoüroloji Kongresi
21. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
The 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research
HERBAN 2011
ISEO 2011
Ballast Water Management
5. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi
33. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı
11th ISOP Annual Meeting
13. Ulusal Hemşirelik Kongresi
European Biotechnology Congress 2011
Uluslararası Akademik Ozon Terapi Kongresi
Destination Istanbul / 5th Eurasphalt and Eurobitume Congress-2012
47. Ulusal Diyabet Kongresi
13. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
2. Karadeniz Meme Kongresi
Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
Trans Atlantic Reproductive Technologies Network
World Psychiatric Association Thematic Conference 9-12 June 2011, Istanbul-Turkey
AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology TSGE IV. Annual Scientific Meeting
GeoInformation For Disaster Management 2011
Eshet 2011 Conference
9. Adli Bilimler Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi
20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri 2010
6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi
Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri
Türk Nöroşirürji Derneği XXIV. Bilimsel Kongresi
VI. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi
X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi


Kongre Web Siteleri (2017-2010)

34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası    1-6 Aralık 2017 Antalya
61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi    15-19 Kasım 2017 Antalya
9th Asian Conference for Emergency Medicine    2-5 Kasım 2017 İstanbul
13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi    1-4 Kasım 2017 Antalya
6. Ulusal Osteoporoz Kongresi    25-29 Ekim 2017 Antalya
4th Congress of European ORL - HNS    7-11 Ekim 2017 Barcelona
19th World Congress on IVF in conjunction with VI. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress    4-8 Ekim 2017 Antalya
IX. Ulusal Hidroloji Kongresi    4-6 Ekim 2017 Diyarbakır
11. Aile Hekimliği Güz Okulu    27 Eylül - 1 Ekim 2017 Antalya
14. Metabolik Sendrom Sempozyumu    16-19 Eylül 2017 Bodrum
5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi    12-15 Eylül 2017 Kırklareli
4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi    25-27 Mayıs 2017 Bodrum
25th EBCOG in conjuction with 15th TJOD    17-21 Mayıs 2017 Antalya
2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı    12-14 Mayıs 2017 İstanbul
26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi    25-29 Nisan 2017 Antalya
TURK-MUS II :: Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu    15-19 Şubat 2017 İstanbul
Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı - İstanbul 2017    14-15 Ocak 2017 İstanbul
  33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası    22-27 Kasım 2016 Antalya
XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi    22-26 Kasım 2016 İstanbul
5. Avrasya Acil Tıp Kongresi    10-13 Kasım 2016 Antalya
5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi    1-5 Kasım 2016 Fethiye
7th Congress of the European Federation For Colposcopy    6-8 Ekim 2016 İstanbul
14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi    5-9 Ekim 2016 Antalya
13. Metabolik Sendrom Sempozyumu    1-4 Eylül 2016 Bodrum
 Aging and Sleep 2016 International Meeting    22-23 Temmuz 2016 İstanbul
7th European Congress of Pharmacology    26-30 Haziran 2016 İstanbul
 Joint Congress of TOND and TDTD    1-3 Haziran 2016 Bakü
 11. Türk Alman Jinekoloji Kongresi | TAJEV    11-15 Mayıs 2016 Antalya
 European Biotechnology Congress    5-7 Mayıs 2016 Riga
 11. Ulusal Çoçuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi    4-7 Mayıs 2016 Samsun
32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Kongresi    27 Nisan - 1 Mayıs 2016 Bodrum
 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi    20-24 Nisan 2016 Antalya
 5. Meme Radyolojisi Sempozyumu    8-10 Nisan 2016 Ankara
 28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi    6-10 Nisan 2016 İzmir
 2. Ulusal Psoriasis Sempozyumu    1-3 Nisan 2016 Antalya
 Uluslararası Katılımlı | 7. Türk Romatoloji Kongresi    23-27 Mart 2016 Antalya
 1. Ulusal Antalya Aile Hekimliği Kongresi    10-13 Mart 2016 Antalya
 Gevher Nesibe Tıp Günleri Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi    11-13 Şubat 2016 Kayseri
 Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı - İstanbul 2016    16-17 Ocak 2016 İstanbul
 1st Congress of the European Young Paediatricians' Association    4-6 Aralık 2015 İstanbul
 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi    29 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya
 47th Meeting of Continental European Division of the IADR Congress    15-17 Ekim 2015 Antalya
 "New Technologies in the Treatment of Varicose Disease" Conference    9 Ekim 2015 Minsk, Belarus
 21st Conference of the International Association for World Englishes    8-10 Ekim 2015 İstanbul
 TUSYAD 7. Bahar Toplantısı    2-3 Ekim 2015 İstanbul
 XII. Metabolik Sendrom Sempozyumu    3-6 Eylül 2015 Bodrum
 KBUD 2015 | Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab - Expo 2015    1-5 Eylül 2015 Elazığ
 Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı    28-30 Mayıs 2015 İstanbul
 FHTT 2015 - From Hive To Table 2015    21-22 Mayıs 2015 İstanbul
 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi    11-15 Mayıs 2015 Antalya
 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi    22-26 Nisan 2015 Antalya
 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi    16-19 Nisan 2015 Niğde
 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi    16-18 Nisan 2015 İstanbul
 XII. Çoçuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi    15-19 Nisan 2015 Antalya
 3rd Annual MESGE Congress in Conjunction with 6th Congress Of TSGE    8-12 Nisan 2015 Antalya
 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi    1-5 Nisan 2015 Adana
 ISCO'15 | Istanbul Symposium on Children's Orthopaedics    6-7 Şubat 2015 İstanbul
 Uyku Bozuklukları ve Polisomnografi Kursu    19-21 Aralık 2014 Gaziantep
 İstanbul Bal ve Arı Ürünleri Fuarı 2014    21-23 Kasım 2014 İstanbul
 5. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi    20-23 Kasım 2014 İstanbul
 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi    6-9 Kasım 2014 Muğla
 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi    5-9 Kasım 2014 KKTC
 6. Uluslararası Hemşirelik Yönetim Kongresi    27-29 Ekim 2014 Bodrum
 12th Balkan Congress of Radiology    16-19 Ekim 2014 İstanbul
 ISPO - EPO 2014    16-18 Ekim 2014 Antalya
 The Third International ICZM Symposium    14-17 Ekim 2014 Antalya
 IV. Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi    22-25 Eylül 2014 İstanbul
 İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 6. Kongresi    18-21 Eylül 2014 Girne
 KBUD 2014 | Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab - Expo 2014    16-20 Eylül 2014 İzmir
 XI. Metabolik Sendrom Sempozyumu    4-7 Eylül 2014 Bodrum
 III. Uluslararası ve VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi    1-3 Eylül 2014 Ankara
 Fourth World Congress for Middle East Studies (WOCMES)    18-22 Ağustos 2014 Ankara
 XV. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu    6-7 Haziran 2014 Ankara
 4th Europen Conference on Sludge Management - ECSM 2014    26-27 Mayıs 2014 İzmir
 5. Türkiye EKMUD Kongresi    21-25 Mayıs 2014 Antalya
 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi    15-18 Mayıs 2014 Antalya
 10th Biennial Conference of Alpha    9-11 Mayıs 2014 Antalya
  X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi    30 Nisan-4 Mayıs 2014 Antalya
 10. Ulusal Çoçuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi    30 Nisan-3 Mayıs 2014
 12th Asian API Cultural Association Conference    24-27 Nisan 2014 Antalya
 6. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri    17-20 Nisan 2014 Kıbrıs
 VII. Plastik Cerrahi Okulu    12-19 Nisan 2014 Antalya
 I. Ulusal Psoriasis Sempozyumu    4-6 Nisan 2014 Antalya
 6. Türk Romatoloji Kongresi    25-29 Mart 2014 Antalya
 TPRECD Kış Sempozyumu 2014    3-6 Mart 2014 Uludağ
 Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar 2014    18-19 Ocak 2014 İstanbul
 4. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi    6-7 Aralık 2013 İstanbul
 İstanbul Bal ve Arı Ürünleri Fuarı 2013    21-24 Kasım 2013 İstanbul
 4th Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection    15-17 Kasım 2013 İstanbul
 2013 IDA Congress Istanbul    15-17 Kasım 2013 İstanbul
 XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu    13-17 Kasım 2013 Ankara
 14th World Sterilization Congress    6-9 Kasım 2013 Antalya
 52nd Annual Meeting of the International Spinal Cord Society    27-30 Ekim 2013 İstanbul
 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi    25-27 Ekim 2013 Muğla
 3rd European Conference on Cyclodextrins    2-4 Ekim 2013 Antalya
 Tusyad 6. Bahar Toplantısı    26-28 Eylül 2013 İstanbul
 11th World Congress of the International Cartilage Repair Society    15-18 Eylül 2013 İzmir
 Ulusal Güz Toplantısı | Otoimmün Büllöz Hastalıklar    13-14 Eylül 2013 Trabzon
 12th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation    11-14 Eylül 2013 İstanbul
 10. Metabolik Sendrom Sempozyumu    5-8 Eylül 2013 Bodrum
 9. Uluslararası Sporda Bilgisayar Bilimleri Sempozyumu    19-22 Haziran 2013 İstanbul
 International Symposium on Francisella Tularencis and Tularemia    19-22 Haziran 2013 Nevşehir
 TUSYAD XIV. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu    30 Mayıs - 1 Haziran 2013 Ankara
 I. Uluslararası Ortadoğu Jinekolojik Endoskopi Kongresi    24-28 Nisan 2013 Antalya
 VI. Plastik Cerrahi Okulu    27 Nisan - 4 Mayıs 2013 Antalya
 International Workshop on Laparascopic Inguinal Hernia Repair in Children    5-6 Nisan 2013 İstanbul
 Türk Nefroloji Derneği Nefroloji Kış Okulu 2013    28-31 Mart 2013 K.K.T.C
 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi    27-31 Mart 2013 Antalya
 EKMUD 2013 Bilimsel Platformu    20-24 Mart 2013 Antalya
 TPRECD Kış Sempozyumu 2013    18-21 Mart 2013 Bolu
 Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar    19-20 Ocak 2013 İstanbul
 3. International Workshop on Hypospadias    6-7 Aralık 2012 İstanbul
 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası    20-25 Kasım 2012 Antalya
 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi    14-18 Kasım 2012 Antalya
 4. Polisomnografi Sertifika Programı ve 3. Uyku Teknisyenliği Kursu    9-10 Kasım 2012 İstanbul
 22. Ulusal Patoloji Kongresi    7-11 Kasım 2012 Antalya
 TPRECD 34. Ulusal Kurultayı    31 Ekim-4 Kasım 2012 Antalya
 13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi    4-6 Ekim 2012 İzmir
 Uluslararası Barış için Bilim Konferansı    3-4 Ekim 2012 İstanbul
 11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi    2-6 Ekim 2012 Ankara
 IUSTI Europe Congress    27-29 Eylül 2012 Antalya
 8th World Congress in Probability and Statistics    9-14 Temmuz 2012 İstanbul
 Türkiye ESHRE 28. Yıllık Toplantısı    1-4 Temmuz 2012 İstanbul
 4th International CWIG Workshop on Chest Wall Diseases    22-23 Haziran 2012 İstanbul
 Eurasphalt & Eurobitume 5th E & E Congress    13-15 Haziran 2012 İstanbul
 IV. Hepatoloji Okulu "Viral Hepatitlerden Hepatosellüler Kansere"    25-26 Mayıs 2012 Bodrum
 13. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi    23-26 Mayıs 2012 Gaziantep
 IV. Rinoplasti Kursu    10-12 Mayıs 2012 Ankara
 48. Ulusal Diyabet Kongresi    9-13 Mayıs 2012 Antalya
 3. Uyku Bozuklukları Kongresi    27-30 Nisan 2012 Kapadokya
 10. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi    20-24 Nisan 2012 Antalya
 V. Plastik Cerrahi Okulu    14-21 Nisan 2012 Antalya
 34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşirelik Günleri    3-6 Nisan 2012 İstanbul
 Türk Nefroloji Derneği Nefroloji Kış Okulu    29 Mart-01 Nisan 2012 K.K.T.C.
 5. Türk Romatoloji Kongresi    27-31 Mart 2012 Antalya
 7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi    22-24 Mart 2012 İstanbul
 7. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı    15-18 Mart 2012 İzmir
 TPRECD Kış Sempozyumu-Göz Kapağı ve Göz Çevresi Cerrahisi    5-8 Mart 2012 Kartalkaya
 Genital Bölge Estetik Uygulamaları Toplantısı    25 Kasım 2011 İstanbul
 I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi    12-16 Kasım 2011 Antalya
 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi    26-30 Ekim 2011 Antalya
 Global R&D Forum and Exhibition on Ballast Water Management    25-28 Ekim 2011 İstanbul
 28. Ulusal Nefroloji Kongresi    19-23 Ekim 2011 Antalya
 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi    12-16 Ekim 2011 Antalya
 4. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi    12-14 Ekim 2011 İstanbul
 10. Ulusal Geriatri Kongresi    29 Eylül - 2 Ekim 2011 Çeşme
 1. Kök Hücre Araştırmaları Kongresi    28 Eylül - 3 Ekim 2011 Sapanca
 33. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı    14-18 Eylül 2011 İzmir
 54th Annual Meeting of The International Association of Judges    4-8 Eylül 2011 İstanbul
 Best of ASCO Istanbul 2011    2 Temmuz 2011 İstanbul
 CKD Course 2011    3-5 Haziran 2011 İstanbul
 ESHET 2011 Conference    19-21 Mayıs 2011 İstanbul
 Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi    12-15 Mayıs 2011 Antalya
 47. Ulusal Diyabet Kongresi  11-15 Mayıs 2011 Antalya
 23.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi  11-15 Mayıs 2011 Antalya
 Gi4DM 2011-GeoInformation For Disaster Management    3-8 Mayıs 2011 Antalya
 Uluslararası Akademik Ozon Terapi Kongresi    28 Nisan-01 Mayıs 2011 İstanbul
 9. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi    27 Nisan-01 Mayıs 2011 Bodrum
 IV. Plastik Cerrahi Asistan Okulu    23-30 Nisan 2011 Çeşme
 Bireye Özgü Tıp İstanbul 2011    15-17 Nisan 2011 İstanbul
 AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology    6-10 Nisan 2011 İstanbul
 Türk Nefroloji Derneği Nefroloji Kış Okulu    31 Mart-3 Nisan 2011 Antalya
 TEMD 2. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu    24-27 Mart 2011 Eskişehir
 KTO 2011 | 3. Kronik Total Oklüzyon Toplantısı    5 Mart 2011 İstanbul
 Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı    2010
 Diyabet Obezite Okulu    2010 Hatay, Van, Ordu, Afyonkarahisar
 European Gamma Knife Society Meeting    26-28 Kasım 2010 İstanbul
 Uluslararası İstanbul Kadın Buluşması    5-6 Kasım 2010 İstanbul
 Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı    30 Eylül-3 Ekim 2010 Antalya
 27. Ulusal Nefroloji Kongresi    22-26 Eylül 2010 Antalya
 Özürlüler Vakfı / Kongre ve Sosyal Etkinlikleri 2010   28-30 Mayıs 2010 İstanbul
 Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi    14-18 Mayıs 2010 Belek-Antalya
 X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi    15-18 Nisan 2010 Ölüdeniz-Fethiye
 Türk Nefroloji Derneği Nefroloji Kış Okulu    25-28 Mart 2010 Antalya

Dernek Web Siteleri

Pozitif Yaşam Derneği (HIV/AIDS)
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Psoriasis Derneği
Chest Wall Interest Group
 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Web Sitesi


Kişisel / Kurumsal Web Siteleri
abstractModule
Online bildiri özeti sistemi
 
regModule
Online kayıt-konaklama sistemi
 
posterModule
Online elektronik poster
 
programModule
Online bilimsel program


Tümü >>

Online Bildiri Özeti: Online Makale : Online Kayıt : Online Bilimsel Program : Elektronik Poster
Bildirimerkezi.com : Twitter : Kongreuzmani.com
Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright
düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj Minduce' un açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Copyright © 2009, Minduce