abstractModule

Minduce’un geliştirdiği abstractModuleTM, bildiri özeti toplama ve değerlendirme işlemlerinin tümüyle çevrimiçi yapıldığı konusundaki en gelişmiş uygulamadır. Sistem, 500’den fazla kongrede kullanılmış 100 binden fazla bildiri özeti sorunsuz bir şekilde toplanmış, değerlendirilmiş ve yayınlanmıştır.

Sistem dakikalar içinde kongre web sitesine bağlanabilir.

Yazar, hakem ve uygulama danışmanı, sistemde eş zamanlı olarak çalışabilir.

Telefon ve elektronik posta yardımı ile kullanıcıların, sorunsuz bir şekilde sistem üzerinde işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanır. Ayrıca sistem, gelişmiş teknolojisi sayesinde kullanıcıların, formata ve bildiri yazım kurallarına (Bkz: Bildiri Özeti Nasıl Yazılır?) uyumlu tek tip özet göndermelerini sağlar. Yönetici tarafından bildiri kitabı hazırlama, yazar indeksi ve konu indeksi gibi işlemler anlık yapılabilir.

Kişiselleştirilebilen rapor ekranlarıyla, gelen bildiriler anlık takip edilebilir, kabul edilenler istenen formatta sistemden çekilebilir. Yapılan tüm işlemler, veri tabanında saklı loglanır, böylece geriye dönük denetim ve güvenlik sağlanmış olur.

Başhakem, daha önce oluşturulan değerlendirme gruplarına göre hakemlere, değerlendirmeleri için bildirileri dağıtır. Tüm aşamalarda kullanıcılara Minduce danışmanı tarafından destek verilir.

abstractModule referanslarımızı görmek için tıklayınız

abstractModule, yazar statüsünün dışında başka yetkilere sahip olan kullanıcıların, birden çok hesap bilgisi ve karmaşık giriş ekranıyla uğraşmadan tüm yetkilerini, tek bir hesapta toplamasına olanak sağlar.


Gerekli bildiri adımları tamamlandıktan sonra, bildiriler yazar tarafından bilim kuruluna gönderilir.


Hiyerarşik yapı;

1.Kullanıcı (yazar)
2.Hakem
3.Başhakem, bilimsel kurul üyeleri vb.
4.Kongre yöneticisi (organizasyon firması)
5. Minduce Uygulama danışmanından

oluşmaktadır.

Kullanıcı grubu görev ve yetkileri,

Yazar
1. Bildiri özeti oluşturma, düzeltme ve tamamlanan özetlerin bilim kuruluna gönderilmesi
2. Bildirilerin değerlendirilme süreci ve hakem puanlarının online takibi

Hakem
Yazarların yapabildiklerine ek olarak;

3. Yeni gelen bildiri takibi
4. Bildiri değerlendirme
5. Bildirileri istedikleri formatta offline izleme (yazıcı çıktısı, word, pdf, text)

Başhakem
Hakemlerin yapabildiği görevler içerisinde sadece, bildiri değerlendirme işlemlerini yapamazlar. Bu süreci takip ve kontrol ederler.

6. Tüm kullanıcı işlemleri (bulma listeleme, bilgilerini görebilme-değiştirme)
7. Hakem belirleyebilme
8. Bilim kuruluna gönderilmiş bildirileri hakemlere gönderme
9. Değerlendirilen ve henüz değerlendirilmesi tamamlanmamış olan bildirileri listeleme
10. Değerlendirilmesi bitmiş bildirilerin kabul yada red etme, yeniden değerlendirmeye gönderme
11. Puan açıklamalı değerlendirilmiş bildiri listesi
12. abstractModule bilgi ekranlarındaki metinleri düzenleyebilme
13. Bildiri grubu oluşturma, değiştirme
14. Hızlı bildiri bulma
15. Ayrıntılı bildiri liste raporları
16. Ayrıntılı puan listeleri
17. Anket ekleme, soru ve istatistikleri izleme
18. Kullanıcılara hızlı e-posta mesajları gönderebilme, bildiri statülerine göre özelleştirilmiş metin tanımlama, gönderilen tüm maillerin modül içinde saklanmasıyla geriye dönük mesaj izleme.

Kongre Yöneticisi
Baş hakemin yapabildiği tüm işlemler,

19. Kongreye özel tüm işlemler ve raporlama bölümü; bu bölüm sahada ve kongre öncesinde kongre yöneticisinin işlemlerini hızlı ve kolay gerçekleştirebilmeleri için tasarlanmıştır. Kişiye özel kabul yazılarının çıktısının alınması veya yazarlara mail olarak gönderilmesi işlemleri bu bölümden yapılabilir.

Bildirilerin değerlendirme sürecinde;
Değerlendirmeyi yapacak hakem ya da hakem grubu dışında bildiri değerlendirme işlemi kimse tarafından yapılamaz.

Bildiriler sadece Türkçe ya da İngilizce toplanabileceği gibi aynı anda iki dilde de toplanabilir.

Sistemde, bildiri grupları oluşturulabilir. Gruplara göre gelen bildiriler ve bunların değerlendirilmesi hakkında istatistiki bilgi alınabilir.

Yazar, bildirisini sistemde oluşturduktan sonra, son kabul tarihinden önce bilim kuruluna gönderebilir. (Bkz: Bildiri Örneği)

Kullanıcı grubu oluşturma, değiştirme ve silme işlemleri, sadece başhakem ve kongre yöneticisi tarafından yapılabilir.

Uluslararası tıp dergileri editörleri kurulu (ICMJE) kriterlerine göre toplanan bildiri özetleri, başhakemin belirlediği çeşitli puanlama sistemlerine göre değerlendirilebilir.

Sonuçlar, grafik, şema ya da metin olarak anında hazırlanabilir.

Yukarı


abstractModule
Online bildiri özeti sistemi
 
regModule
Online kayıt-konaklama sistemi
 
posterModule
Online elektronik poster
 
programModule
Online bilimsel program


Tümü >>

Online Bildiri Özeti: Online Makale : Online Kayıt : Online Bilimsel Program : Elektronik Poster
Bildirimerkezi.com : Twitter : Kongreuzmani.com
Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright
düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj Minduce' un açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Copyright © 2009, Minduce